welkom over ons | nieuws | dagindeling | fotogalerij | vakantiedagen | testimonials | winkel
 
Over ons

Voorstelling

Het Peuterpaleisje is een opvangvoorziening met permanente vergunning van Kind & Gezin. De opvangvoorziening werd opgericht op 1 oktober 2006 door Phyllis Pauwels, als voorschoolse opvang voor kinderen tussen 0 en 36 maanden.

Het Peuterpaleisje stelt zich tot doel een toegevoegde waarde te leveren aan het gezin, te zorgen voor continuïteit. De opvang omvat de verzorging, voeding en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Dagelijks contact met de ouders en een voorafgaande wenperiode met het kindje vóór de opname zijn belangrijk.

De rol van het Peuterpaleisje is complementair aan die van het gezin. Elk kindje hoort in zijn familie, en zijn opvoeding kan niet losgekoppeld worden van zijn ouders en zijn omgeving. Het Peuterpaleisje wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Het Peuterpaleisje werkt samen met de basisscholen van Puurs en zorgt voor een vlotte overgang van de kinderopvang naar kleuteronderwijs.

De gebouwen zijn gelegen in Spoorwegkaai 57/1 en 57/2 te Puurs en bestaan uit  babyruimten, verzorgingsruimten en peuterruimten, aangepaste slaapvertrekken en speeltuin, keuken, bureel, ziektekamer en bergruimte.

Wij beschikken over 43 bedden voor baby's, kruipers en peuters.

 

Opvangvergoeding
IKT - Inkomens gerelateerd tarief

Het Peuterpaleisje bvba werkt als organisator volgens het inkomens gerelateerd tarief.
Iedere ouder kan via de website van K&G bepalen welke vergoeding hij (zij) zal betalen voor de opvang van de peuter.

https://mijn.kindengezin.be/aanmelden
Openingsuren

Elke werkdag van 7u00 tot 18u00.
Er is permanentie van 6u30 tot 19u00.

Vanaf 2015 zal de opvangvoorziening het volledige jaar open zijn, met uitzondering van de wettelijke feest- en brugdagen.

Opvang

Het kinderonthaal kan halftijds- of voltijds gebeuren. Halftijds van 7 tot 14u of van 12 tot 18u. Voltijds van 7 tot 18u.

Voor- of natijdse opvang of opvang op zaterdag is mogelijk mits voorafgaande afspraak met de verantwoordelijke .

Hoe inschrijven?

Telefoneer of mail naar het Peuterpaleisje om u grondig te informeren. Om uw kindje op te vangen vraagt u een afspraak naar uw keuze voor een rondleiding en uitleg in de opvangvoorziening.

Raadpleeg de website van Kind en Gezin voor het opvragen van de kindcode voor uw peuter. Pas wanneer u over deze kindcode beschikt mag de voorziening de opvang starten.

https://mijn.kindengezin.be/home

Voor de opvangdatum kunnen de ouders met hun kindje komen wennen in de opvangvoorziening. Van bij de aanvang voelt uw kindje zich meteen "thuis" in het Peuterpaleisje en kunnen mama en papa met een gerust hart naar hun werk gaan.

Het team

Algemeen beheer en administratie : Bert 

Dagelijks bestuur en onthaal : Phyllis

Spoorwegkaai 57/1 en 57/2 

Verantwoordelijke : Phyllis

Kinderverzorgsters :
In leefgroep baby's en kruipers staat  Marjan, Sara en Tess  in voor de begeleiding.
In leefgroep peuters zorgen Phyllis, Elke en Anelies voor de animatie en verzorging.
Viola is de helpende hand voor beide teams.

Tante Marie Paul staat in voor de maaltijdbereiding.
Marleen en Bea zorgen ervoor dat alles van A tot Z netjes blijft.
Samen vormen wij een hecht team.

De leefgroepen

De leefgroep van baby's en kruipers van 0 tot 18 maanden telt max. 9 kindjes per dag.

In de leefgroep van de peuters van 18 maanden tot 36 maanden zijn max. 11 kindjes per dag aanwezig.

Voor activiteiten worden de kinderen in kleinere groepen ingedeeld.

De overplaatsing van de kindjes naar de andere leefgroep gebeurt geleidelijk aan, eveneens na een wenperiode met zijn begeleidster. Er is altijd samenspraak met ouders en team.

Kledij en verzorging

De ouders brengen hun kindje gewassen en gekleed naar de opvangvoorziening. Ze zorgen dagelijks voor voldoende gemakkelijke reservekledij. Voor de zomer vragen wij een zonnehoedje.

Het kind moet zich op elk moment behaaglijk voelen en kan dus op ieder ogenblik verschoond en opgefrist worden. Er zijn ook vaste tijdstippen hiervoor.

Eventueel worden wondjes, huid, rode stuit verzorgd, vuile of natte kleertjes vervangen, ...

Washandjes, handdoeken en slabbetjes worden na elk gebruik in de opvangvoorziening gewassen.

Bij de peuters wordt er veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid en zindelijkheidstraining.

Behalve indien uw kindje allergisch is, hoeft u geen verzorgingsproducten mee te brengen. Luiers worden door de opvangvoorziening tegen betaling voorzien.

Voeding

Het menu, steeds aangepast aan de kinderen, wordt opgesteld door de verantwoordelijke in samenspraak met het team. Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd met een voedingsdeskundige.

De keuken van de opvangvoorziening staat onder toezicht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (FAVV).

De maaltijden en soepen worden zoveel mogelijk bereid met dagverse groenten. Er wordt indien mogelijk rekening gehouden met adviezen van de huisarts wanneer peuters specifieke  voeding vereisen.

Om onze huiselijke sfeer te benadrukken worden ook regelmatig cake, taarten, wafels en koekjes gebakken. De peuters mogen dan het deeg uitrollen en er figuurtjes uit prikken.

Dieetvoeding wordt indien vereist door de ouders ter beschikking gesteld .

De kleinsten krijgen flesvoeding. Indien gewenst kunnen moeders komen borstvoeding geven.

Flesvoeding is niet in de voorziening begrepen. De ouders brengen het poeder en de steriele zuigflessen mee en melden ons de te geven hoeveelheid voeding.

Ziekte en medicatie

Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Er is een lijst voorzien met duidelijke aanwijzingen hieromtrent.

Na ziekte wordt ook een doktersattest gevraagd dat bevestigt of het kindje genezen is en naar de opvangvoorziening mag komen.

In principe worden geen geneesmiddelen toegediend door de begeleiders. Indien dit echter nodig is, breng dan een doktersvoorschrift mee met het product, de te geven hoeveelheid, de wijze en het tijdstip van toediening.

Uw kind is ziek en u hebt geen oplossing? Informeer bij het Peuterpaleisje over mogelijkheden voor verdere opvang.

De opvoedkundige begeleiding

Om de peuterjes optimaal te begeleidien en te ondersteunen werkt het  Peuterpaleisje samen met de Karel De Grote Hogeschool. Deze begeleiding is conform met wat Kind & Gezin in haar beleidsplan voorziet.

Vooreerst moet het kind zich bij ons thuis voelen. De kindjes worden in beide leefgroepen veel geknuffeld en hechten zich aan "hun" begeleidster. Aandacht, respect en vertrouwen zijn onze sleutelwoorden.

Voor ons is kwaliteit geven gebaseerd op een permanente dialoog met iedereen en een goede, dagelijkse educatieve uitwisseling met de ouders.

Alle kinderen hebben andere talenten en ontwikkelen zich verschillend. Aan ons om hen te begeleiden in hun groei tot zelfstandigheid door hen vrije en geleide activiteiten aan te bieden.

Dit gebeurt in ingerichte speelzalen: speelhoeken voor symbolische spelen, b.v. keukentje, spiegels om zichzelf te ontdekken, speeltuigen, speelgoed naargelang de leeftijd, zithoekje om te lezen, uit te rusten, knutselhoekje, tapijten om op te spelen, uit te rusten en voor de veiligheid.

Aan de achterzijde van het gebouw zijn een groot terras en tuin. Daar kunnen onze kinderen zich uitleven met tal van speelgoed en spelen in het kinderhuisje.

Kinderen worden nooit verplicht, maar doen meestal graag mee.

Bij de peuters hebben de kinderen een programma en een werkboek rondom thema's zoals de zon, de wind, regen en sneeuw, vervoer, vakantie , Sinterklaas, de Kerstman, ...

Het kind leert, amuseert en affirmeert zich door de vrije en geleide activiteiten. De bedoeling is het kind te stimuleren : de zintuigen, de handigheid van de handen en de beweeglijkheid van het lichaam, de taalontwikkeling, experimenteren, leven in een gemeenschap, opbouwen van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van het verstand, zelfredzaamheid.

De preventieve gezondheidszorg

Eénmaal per maand is er een medisch consult in het Peuterpaleisje. De geneesheer, Dokter Eric Secuianu, volgt de ontwikkeling van uw kindje en dient indien u het wenst vaccins toe.

Maar preventieve gezondheidszorg betekent ook een gezonde en afwisselende voeding, beweging, veiligheid, zonnebrand voorkomen, eerste hulp, brandbeveiliging, ... punten waar wij veel aandacht aan besteden.

In dit opzicht onderging het Peuterpaleisje de vereiste keuringsbezoeken van bevoegde instanties. Aan alle voorschriften werd voldaan en alle attesten werden bekomen.