welkom over ons | nieuws | dagindeling | fotogalerij | vakantiedagen | testimonials | winkel
 
Vakantiedagen 2017

De vakantiedagen voor het Peuterpaleisje zijn beperkt tot de kerstperiode.
De overige  dagen is er doorlopend opvang in de voorziening.
A rato van de aanwezigheid beschikken de ouders over vrije verlofdagen, naar eigen keuze te plannen volgens het principe "bestellen is betalen".
Informatie over dit principe is terug te vinden op de website van Kind & Gezin.
Dit korfje van "respijtdagen" bedraagt 18 kalenderdagen voor een voltijdse opvang van 5 dagen per week.

De wetttelijke feestdagen horen tot de algemene sluitingsdagen. 
 
Voor 2017 zijn volgende data gepland

20 januari 2017 Bijscholing EHBO bij jonge kinderen
1 april 2017
t.e.m. 9 april 2017
paasvakantie
17 april 2017 Paasmaandag
1 mei 2017 Dag van de arbeid
25 mei 2017
t.e.m. 26 mei 2017
O.H. Hemelvaart
5 juni 2017 Pinkstermaandag
17 juli 2017
t.e.m. 23 juli 2016
collectief verlof Nationale Feestdag
14 augustus 2017 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
1 november 2017 Allerheiligen
11 november 2017 Wapenstilstand
22 december 2017
t.e.m. 2 januari 2018
Kerstvakantie
zee